промоции Kronotex
  • 6 мм CLICK AC3 - 11.90 лв./м2 с включен монтаж и изолация 2мм
№742, №1404, №2951

 

  • 7 мм CLICK AC3 - 14.90 лв./м2 с включен монтаж и изолация 2мм
№2951, №742, №1210

  • 8 мм CLICK AC4 - 15.90 лв./м2 с включен монтаж и изолация 2мм

№725,№1359

 


 

8 мм CLICK AC4 - 19.90 лв./м2 с включен монтаж и изолация 2мм - всички цветове на KRONOTEX